YAKINI GÖREMEME

KölnerWelt - Augenzentrum Köln

YAKINI GÖREMEME (PRESBİYOPİ)

Yakını Görememe (Presbiyopi) Tedavisi

Göz merceğinin 40’lı yaşlar ile birlikte odaklanma yeteneğinin azalması ile ortaya çıkmaktadır. gözlük ve kontaktlens kullanımının dışında bazı cerrahi yöntemlerle tatmin edici yakın görme keskinliği elde edilebilmektedir. Mesela lazer veya göz içi mercekleriyle Monovizyon tedavisi, veya multifokal mercekler ile RLE tedavisi gibi.

Termin
online buchen

Doctolib